Właściwości komórek MSC

Do tej pory wykazano i potwierdzono w wielu laboratoriach zdolność komórek MSC do różnicowania w komórki kościotwórcze, komórki tkanki tłuszczowej i komórki tworzące chrząstkę (Zuk i wsp. 2002, jako pierwsza). Dodatkowo publikowane są liczne artykuły z różnych ośrodków naukowych wskazujące na możliwość różnicowania MSC także do innych typów komórek, w tym tak wyspecjalizowanych jak np. komórki wątroby czy komórki tkanki nerwowej. Być może jeszcze ważniejszą właściwością komórek MSC jest produkcja i wydzielanie substancji takich jak czynniki wzrostu, które pobudzają nasze własne komórki do odtwarzania uszkodzonych tkanek. Zatem regeneracyjna funkcja komórek MSC nie musi ograniczać się do tego, że one same będą odbudowywać tkanki – mogą tego dokonywać poprzez mobilizowanie komórek już obecnych w naszym organizmie do rozwoju, namnażania się i rekonstrukcji tkanek. Najnowsze odkrycia dotyczące właściwości komórek MSC, w tym zwłaszcza tych izolowanych z tkanki tłuszczowej, są jeszcze bardziej obiecujące. Potwierdzono, że wydzielane przez nie substancje działają przeciwzapalnie, a także poprawiają ukrwienie w miejscu ich podania, co ma ogromne znaczenie np. w leczeniu trudno gojących się ran. Co więcej, udowodniono tak zwane immunomodulacyjne właściwości komórek MSC. Właściwości te mogą odgrywać istotną rolę w walce z chorobami autoimmunologicznymi, których w ostaniem czasie diagnozuje i opisuje się coraz więcej, a jednocześnie współczesnej medycynie brakuje skutecznych narzędzi do przeciwdziałania im i ich skutkom. Pozytywne zaangażowanie MSC w procesy immunologiczne zachodzące w naszym organizmie budzi ogromne nadzieje. Zwłaszcza że najprawdopodobniej MSC nie tylko potrafią produkować pożądane substancje, ale robią to w sposób „inteligentny”, to znaczy w reakcji na doraźną sytuację zachodzącą w naszym organizmie.

Tak obiecujące właściwości komórek MSC i ogromna dynamika prac naukowych nad ich możliwościami przyniosły już pierwsze zarejestrowane produkty lecznicze z ich użyciem, dały podstawę do licznych, trwających już badań klinicznych i pozwalają oczekiwać w niedalekiej przyszłości nowych terapii z użyciem MSC i/lub substancji wytworzonych przez te komórki.