Bankowanie komórek macierzystych wyizolowanych z tkanki tłuszczowej

Bankowanie komórek macierzystych wyizolowanych z tkanki tłuszczowej to proces polegający na  zabezpieczeniu ich w kontrolowanych warunkach. Przeprowadzane jest w banku komórek macierzystych. Po zabiegu liposukcji tkanka tłuszczowa poddana jest preparatyce, dzięki której izoluje się komórki macierzyste tkanki tłuszczowej, a następnie zamraża je w oparach ciekłego azotu w temperaturze -190 stopni Celsjusza.

W jakim celu warto zabezpieczyć komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej po zabiegu liposukcji?

Zabezpieczając komórki wyizolowane z tkanki tłuszczowej po zabiegu liposukcji pacjent zyskuje dostęp do innowacyjnej terapii własnymi, ale młodszymi komórkami macierzystymi – to tak jakby zatrzymać czas. To wspaniałe rozwiązanie dla osób dbających o zdrowie.

Dlaczego? Jeśli chodzi o zastosowanie autologiczne (dla siebie), to coraz większą popularnością cieszą się komórki macierzyste tkanki tłuszczowej. Nie wszystkie metody pozyskania MSC z tkanki tłuszczowej, stosowane do tej pory, czy to polegające na mechanicznej czy na enzymatycznej obróbce tłuszczu, są optymalne. Zabezpieczając komórki macierzyste tkanki tłuszczowej w PBKM pacjent ma pewność, że cały proces odbywa się w kontrolowanych warunkach, wszystko w standardach GMP (tzw. Dobrej Praktyki Wytwarzania). To oznacza najwyższy standard preparatyki tkanki tłuszczowej w Polsce.

Krok 1 – Tkanka tłuszczowa w pojemnikach transportowych

Krok 3 – Przeniesienie tkanki tłuszczowej do sterylnego naczynia

Ocena wyglądu strawionej tkanki tłuszczowej

Krok 2 – Tkanka tłuszczowa w pojemnikach transportowych w oknie podawczym

Krok 4 – Enzymatyczne trawienie tkanki tłuszczowej

Krok 5 – przeniesienie strawionej tkanki do laboratorium

Krok 7 – zawieszenie komórek w buforze

Krok 6 – Przenoszenie strawionej tkanki do probówek w celu wirowania

Krok 8 – Przygotowanie do liczenia komórek

Krok 10 – Wlewanie medium hodowlanego do naczynia z komórkami

Krok 9 – Ocenianie liczebności i żywotności pod mikroskopem

Krok 11 – Umieszczenie naczyń hodowlanych w inkubatorze

Ocena adherencji konfluencji komórek na naczyniu hodowlanym

Mrożenie komórek w warunkach kontrolowanych

Komórki przechowywane w kriostacie, w stanie głębokiego zamrożenia