Komórki MSC – co to takiego?

Na początku lat 70. XX wieku udało się wyizolować ze szpiku kostnego komórki inne niż krwiotwórcze (Friedenstein, 1970). O ile komórki krwiotwórcze dają początek wyłącznie dojrzałym komórkom krwi – są komórkami macierzystymi dla komórek krwi – o tyle te nowo odkryte komórki mogą różnicować, tj, przekształcać się w komórki wyspecjalizowane uczestniczące w budowie różnych tkanek naszego organizmu. Komórki te nazwano mezenchymalnymi komórkami macierzystymi lub zrębu i określa się je skrótem MSC – od ang. Mesenchymal Stem Cells (Caplan, 1991) lub  Mesenchymal Stromal Cells.

Umiejętność pozyskiwania komórek zdolnych do odtwarzania różnych tkanek organizmu, wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie i spowodowała rozpoczęcie na całym świecie intensywnych badań nad możliwością ich wykorzystania w medycynie.

Obecnie wiadomo, że komórki MSC można pozyskiwać z różnych miejsc w naszym organizmie, nie tylko ze szpiku. W szczególności tkanka tłuszczowa, ze względu na łatwą dostępność i możliwość pozyskania w ramach małoinwazyjnego zabiegu liposukcji, cieszy się dużym zainteresowaniem jako źródło komórek MSC. Wykazano, że w tkance tłuszczowej może być nawet do 500 razy więcej komórek macierzystych niż w szpiku kostnym, w którym udział frakcji komórek MSC stanowi zaledwie 0,001–0,01% (Sullivan i wsp., 2015). Przy tym, ich pozyskanie jest wielokrotnie prostsze i mniej obciążające niż w przypadku MSC otrzymywanych ze szpiku.