Właściwości biologiczne i terapeutyczne MSC

różnicowanie się w inne komórki

Jeżeli przyczyną choroby jest ubytek tkanki, przypuszcza się, że komórki MSC mogłyby zregenerować uszkodzenie, osiedlając się w miejscu uszkodzenia i różnicując w komórki tkanki, która została uszkodzona.

działanie parakrynne (poprzez wytwarzanie sybstancji takich jak czynniki wzrostu, cytokiny, hormony)

Komórki MSC wydzielają substancje sygnałowe, które mogą zmieniać otaczające je mikrośrodowisko. Pozostałe przy życiu komórki otaczające uszkodzenie mogłyby odbierać sygnały produkowane przez MSC i pod ich wpływem zmieniać swoją aktywność biologiczną, np. wyciszają nadmierną aktywację immunologiczną albo zacząć się dzielić. Dzięki temu skuteczność terapeutyczna komórek nie ogranicza się do działania miejscowego.

bezpośredni kontakt komórka-komórka

transfer molekuł (proteiny/peptydy, RNA, hormony) przez exosomy

Zapakowanie związków sygnałowych w pęcherzyki zawierające konkretne białka błonowe pozwala na  precyzyjne zaadresowanie odbiorcy takiego ładunku. W ten sposób podróżują duże cząsteczki, białka i RNA, które po odebraniu przez adresata uruchamiają u niego syntezę pożądanych genów.

Źródło: Spees JM. i wsp. Mechanisms of mesenchymal stem/stromal cell function. Stem Cell Research & Therapy. 2016, 7: 125.