Wykorzystanie MSC w zabiegach regeneracyjnych i naprawczych

  • Komórki macierzyste w organizmie pełnią kluczową rolę w procesach utrzymania fizjologicznej homeostazy regeneracji i odnowy tkanek. Są także niezbędne we wszystkich procesach gojenia i naprawy uszkodzeń mechanicznych, fizykalnych i chemicznych, zwłaszcza w obrębie błon śluzowych, naskórka i skóry, co w tych częściach ciała jest w zasadzie fizjologiczną codziennością.

  • Z wiekiem, a także u osób z dolegliwościami dermatologicznymi, zaburzeniami krążenia i w wielu innych chorobach organizmu, np. w cukrzycy dochodzi do znacznego spowolnienia procesów odnowy i gojenia tkanek, co stanowi istotny problem kliniczny i znacząco utrudnia postępowanie w wielu zabiegach dermatologii estetycznej i chirurgii plastycznej.

  • W wielu eksperymentach i badaniach klinicznych potwierdzono dodatni wpływ MSC na procesy regeneracyjne i naprawcze, zarówno w sytuacjach fizjologicznych jak i patologicznych.

  • Zastosowanie MSC, w iniekcjach, opatrunkach i na eksperymentalnych „rusztowaniach”tkankowych znacząco poprawia gojenie uszkodzeń skóry i różnej etiologii trudno gojących się ran, a także przyspiesza regenerację po zabiegach dermatologicznych i chirurgicznych.

  • Zastosowanie miejscowe komórek mezenchymalnych MSC stymuluje podziały komórkowe i przyspiesza powstawanie nowej tkanki w miejscu uszkodzenia skóry, a także złożonych struktur tkanki podskórnej. Poprzez wydzielane czynniki wzrostu MSC przyczyniają się do szybszej angiogenezy i ograniczają utrudniający gojenie stan zapalny. Właściwości te można wykorzystać w tzw. zabiegach łączonych z innymi metodami stymulującymi na przykład z peelingami chemicznymi, laserami ablacyjnymi i nieablacyjnymi i różnymi metodami „needlingu”. Działanie przyspieszające regenerację MSC, a także ich właściwości immunosupresyjne i przeciwzapalne przyczynia się do efektu synergistycznego z innym zabiegiem stymulującym, pozwala na zastosowanie wyższych i bardziej efektywnych parametrów, bez zwiększonego ryzyka powikłań, na przykład w postaci przebarwień pozapalnych, blizn przerostowych i keloidów.

  • Poprzez złożone właściwości prowadzące do stymulacji procesów regeneracyjnych, komórki MSC wykorzystuje poprzeszczepach skóry, w celu umożliwienia łatwiejszego przyjęcia się nowej tkanki, w zabiegach lipotransferu do biustu, twarzy, dłoni i w obszarach lipoatrofii pourazowej, jatrogennej i innej, stanowiącej defekt estetyczny. Zastosowanie komórek MSC przyspiesza i ułatwia przyjęcie się przeszczepionej tkanki i jak wykazano w licznych eksperymentach wydłuża czas jej utrzymywania się w nowym miejscu .