Chcesz wiedzieć, co kryje się za naszym logo LifePotenial ?

Złożenie żółtych sylab układa się w słowo” Lipo „nawiązujące do greckiego słowa „lipos”, który oznacza tłuszcz.

Zwykle tkanka tłuszczowa nie kojarzy się nam pozytywnie.

Nadmiar tkanki tłuszczowej nie jest korzystny dla zdrowia,  jednak  można  z  niej  czerpać  korzyści.

Tkanka  tłuszczowa  jest  bowiem  świetnym  źródłem  komórek macierzystych,  a  ściślej  komórek  mezenchymalnych (MSC). Powszechnie uważa się, że komórki macierzyste można zabezpieczyć tylko raz w życiu – przy porodzie. Teraz możesz otrzymać cenne MSC z własnej tkanki tłuszczowej i wykorzystać je od razu lub przechować na „czarną godzinę”.

Tkanka tłuszczowa, a konkretnie izolowane z niej komórki macierzyste, a jeszcze ściślej – komórki mezenchymalne MSC mogą przyczyniać się do zachowania zdrowia i poprawy jakości życia.

Większość ludzi myśli, że komórki macierzyste można pobrać tyko ze szpiku lub z krwi pępowinowej (czyli podczas porodu). Komórki macierzyste można pozyskać dużo prościej – przy okazji zabiegu liposukcji. Dotychczas pobierany podczas zabiegu liposukcji tłuszcz był utylizowany.

Dziś przy okazji liposukcji można zdecydować się na przechowanie pobranego tłuszczu i przechować go dla siebie lub swoich bliskich (rodzice, dzieci, rodzeństwo) na przyszłość, gdy zaistnieje potrzeba zastosowania komórek w przyszłości w celach terapeutycznych.

Stąd w naszym logo znalazło się słowa:

– Life (ang. Życie) , bo dzięki komórkom izolowanym z tkanki tłuszczowej możemy wpłynąć na poprawę jakości życia pacjenta i jego rodziny

– Potential (ang. Potencjał), które mówi o potencjale terapeutycznym komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej obecnie oraz w przyszłości, w miarę rozwoju medycyny.

I warto zdecydować się na zbankowanie komórek izolowanych z tkanki tłuszczoej nawet jeśli nie są one w danym momencie potrzebne terapeytycznie, gdyż już teraz istnieje możliwość ich przechowywania. To wspaniałe rozwiązanie dla osób dbających o zdrowie, gdyż później, w miarę potrzeby, mogą sięgnąć po swoje własne komórki macierzyste do terapii, ale młodsze o X lat.

Jeśli chodzi o zastosowanie autologiczne, to najpopularniejszym / jedynym możliwym źródłem jest w tym przypadku tkanka tłuszczowa. Wszystkie metody pozyskania MSC z tkanki tłuszczowej, stosowane do tej pory, czy to polegające na mechanicznej czy na enzymatycznej obróbce tłuszczu, nie są optymalne. Teraz dajemy możliwość wytworzenia autologicznego produktu leczniczego terapii zaawansowanej z tkanki tłuszczowej. Cały proces wytworzenia odbywa się w kontrolowanych warunkach, wszystko w standardach GMP (tzw. Dobrej Praktyki Wytwarzania). Dzięki temu znana jest dokładna ilość komórek macierzystych MSC i pacjent ma pewność czystości mikrobiologicznej podawanego preparatu, a zatem oczekiwany efekt terapeutyczny jest po prostu lepszy.

Jakie są możliwości zastosowania MSC?

 • regeneracja zniszczonego stawu
 • zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej
 • choroby neurodegeneracyjne
 • poprawa rekonwalescencji po urazach
 • inne choroby, w których dochodzi do uszkodzenia tkanek

 

Nie wiadomo co przyniesie przyszłość.  Zadbaj o swoje zdrowie. Zapytaj swojego lekarza o terapie w oparciu o komórki macierzyste MSC.

 

Polski Bank Komórek Macierzystych – lider europejski we współpracy z Warszawskiem Uniwerstytetem Medycznych  w ramach  usługi  Life Potential oferuje:

 • wyizolowanie i namnożenie MSC z tkanki tłuszczowej
 • uzyskanie certyfikatu WUM dla dobrze scharakteryczowanych komórek wyizolowanych z tkanki tłuszczowej
 • zbankowanie w kontrolowanych warunkach przez wiele lat
 • wytworzenie produktu zaawansowanej terapii leczniczej (ATMP) na indywidualne potrzeby pacjenta

 

Czym jest bankowanie tkanki tłuszczowej?

To innowacyjne rozwiązanie zapewniające:

 • możliwość pozyskania komórek macierzystych na przyszłość – to tak jakby zatrzymać czas!
 • możliwość wykorzystania materiału w późniejszym czasie
 • długotrwałe i bezpieczne przechowywanie Twoich komórek macierzystych

 

Bankując tkankę tłuszczową zyskujesz  dostęp do innowacyjnej terapii własnymi  (ale młodszymi!) komórkami macierzystymi kiedy tyko zajdzie taka potrzeba.

 

Pierwszą na rynku polskim kompleksową usługę dla Państwa pacjentów:

 • pobierających tkankę tłuszczową lub
 • rozważających poddanie się autologicznej terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi wyizolowanymi z tłuszczu.

Unikatowość tej usługi polega na kompleksowym i profesjonalnym procesie przekształcenia komórek macierzystych w produkt leczniczy terapii zaawansowanej (ATMP).

Nasza oferta obejmuje następujące czynności:

 • wyizolowanie i namnożenie komórek macierzystych MSC z tkanki tłuszczowej w warunkach GMP,
 • scharakteryzowanie wyizolowanych komórek,
 • przechowywanie wyizolowanych komórek macierzystych MSC do dalszej terapii,
 • na życzenie – wytworzenie autologicznego ATMP na potrzeby terapii komórkowej.

Metody pozyskiwania tkanki tłuszczowej i jej przygotowania do zastosowań w chirurgii i dermatologii estetycznej

 • W materiale tkankowym, po jego pobraniu w zabiegu liposukcji znajdują się: płyn podany do znieczulenia, elementy tkanki łącznej, krew i tkanka tłuszczowa, wraz z heterogenną grupą komórek SVF i komórkami macierzystymi (MSC), pochodzącymi z tłuszczu, czyli ADSC (adipose-derived stem cells).
 • We frakcji SVF, poza MSC znajdują się prekursorowe komórki śródbłonka, pericyty i komórki linii hematopoetycznej (erytrocyty, limfocyty, makrofagi i in.).
 • Posługując się różnymi technikami pobrania i przygotowania pobranego materiału można wyizolować, pożądane do określonego zabiegu komórki, w określnych proporcjach i „kondycji” życiowej, co jest warunkiem dobrych efektów klinicznych.
 • Zabiegi liposukcji dla pozyskania tkanki tłuszczowej wykonuje się najczęściej przy zastosowaniu technik z tumescencyjnym znieczuleniem, gdzie ilość podanego płynu znieczulającego jest 3-4 krotnie wyższa niż oczekiwany uzysk pobieranej tkanki. Ocenia się, że ta metoda jest najmniej inwazyjna dla pacjenta, także ze względu na najmniejszą utratę krwi podczas przeprowadzanego zabiegu [1] (Sood).
 • Ocena wyglądu i „żywotności” komórek MSC poddanych wcześniejszemu działaniu znieczulającej lignocainy nie wykazuje istotnych różnic w stosunku do komórek kontrolnych, pozyskanych przy pomocy „suchych” technik, gdzie ilość podanego środka znieczulającego jest mniejsza [2] (Agostini).
 • W zabiegach liposukcji, gdzie pobierane jest więcej tkanki tłuszczowej (w celu chirurgicznego pozbycia się lokalnie umiejscowionego tłuszczu) kaniule podłączone są na ogół do urządzeń ssących, natomiast w mniejszych liposukcjach ( także dla celów „pobraniowych”, na potrzeby lipotransferu lub bankowania) i w tzw. mikroliposukcjach sprawdzają się strzykawki wyposażone w tłoki generujące podciśnienie.  Według niektórych autorów wysokie ciśnienie w pompach ssących może naruszać żywotność adipocytów i komórek ADSC i z tego powodu do zabiegów lipotransferu, powinno się korzystać z „ręcznych” metod tradycyjnych, nie wykazujących negatywnego działania na przeżywalność komórek i trwałość przeszczepianego materiału [3](Yuan-Wen), [4](Hivernaud).
 • Tłuszcz pobiera się najczęściej przy pomocy kaniuli o średnicy między 4,5 do 3,0 mm, wyposażonych w paro- minimetrowe otwory zlokalizowane na bocznej ścianie. Pobrana tkanka różni się w zależności od wymiarów kaniuli, gdyż przez mniejsze otwory przechodzą jedynie drobniejsze klastry tłuszczu, lepiej nadające się do precyzyjnych zabiegów wypełnień w okolicy twarzy.
 • Czystą frakcję komórek SVF, odizolowaną całkowicie od tkanki tłuszczowej, bez adipocytów można otrzymać przy pomocy metod enzymatycznych; uproszczonych, przygotowywanych w specjalnych urządzeniach, jak np. Cytori®, lub poprzez izolację w warunkach laboratoryjnych.
 • Metody laboratoryjne dają możliwość określenia liczby pozyskanych komóreki ich żywotności, pozwalają także na scharakteryzowanie uzyskanej populacji – w szczególności -ocenę prawidłowości morfologii oraz upewnienie się co do immunofenotypu komórek.
 • Komórki pozyskane w specjalistycznym laboratorium mogą być także zabezpieczone i przechowywane w banku komórek, w celu wykorzystania ich w późniejszych terapiach, lub kolejnych zabiegach bez konieczności ponownego pobierania tkanki. W odróżnieniu od sytuacji pozyskiwania komórek przy zastosowaniu automatycznych urządzeń, gdzie możliwe jest otrzymanie jedynie heterogennej populacji SVF, warunki laboratoryjne pozwalają także na otrzymywanie komórek w kolejnych pasażach, w szczególności zaś, nauzyskiwanie blisko homogennej (ponad 90%) frakcji mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC).
 • Czas potrzebny na opracowanie laboratoryjne pobranej tkanki i uzyskanie pożądanej frakcji komórkowej zależy od rodzaju zamawianych przez lekarza komórek i trwa od kilkunastu godzin do kilku dni, a w przypadku homogennej populacji MSC – kilku tygodni. Z jednego zabiegu liposukcji można przygotować i zbankować materiał do wielu zabiegów, w tym do kilkukrotnego podania w ramach tej samej terapii, a także do kolejnych przyszłych podań w tym samym, lub w zupełnie nowym wskazaniu..
 • Wspomniane już możliwości charakteryzowania komórek izolowanych i ewentualnie poddawanych hodowli w warunkach laboratoryjnych nie muszą się ograniczać do oceny liczebności, żywotności i prawidłowości pozyskanych komórek.
 • W zależności od zastosowanych technik można określać takie cechy konkretnej populacji komórek, które mogą mieć znaczenie dla ich potencjału regeneracyjnego i potencjalnej aktywności immunologicznej, a także odnosić uzyskane wyniki do wartości przeciętnie uzyskiwanej. To ostatnie ma znaczenie wobec znanych różnic osobniczych w charakterystyce i potencjale ADSC.
 • Obecnie nie ma jeszcze gotowych standardów, które potrafiłyby jednoznacznie przekładać wyniki uzyskiwane w laboratorium na spodziewany efekt kliniczny. Jednakże ocena skłonności komórek do różnicowania in vitro w kierunku komórek kostnych, chrzęstnych, czy też innych – istotnych dla planowanego zastosowania, lub też wybrane elementy oceny transkryptomicznej, zmierzające do oceny potencjału immunomodulacyjnego komórek, mogą być ważnym elementem oceny ich indywidualnych cech osobniczych.
 • Wobec bardzo intensywnego rozwoju badań nad potencjałem terapeutycznym ADSC, uzasadnionym jest oczekiwanie, iż w niedługim czasie możliwe będzie coraz bardziej świadome wykorzystywanie wykonywanej pozaustrojowo charakterystyki komórek w terapiach celowanych dla konkretnego pacjenta.
 • Zastosowanie komórek ADSC, przygotowanych metodami laboratoryjnymi zalicza się do tzw. medycznych terapii zaawansowanych, tj. terapii z użyciem produktu leczniczego ATMP (od ang.: advanced therapy medicinal product) i, podobnie jak w przypadku leków niezarejestrowanych w Polsce, do ich użycia wymagana jest zgoda Komisji Bioetycznej. Określone zastosowania, np. w ortopedii i dermatologii są jednak coraz częściej wykonywane i uzyskanie wymaganych pozwoleń dla ośrodka medycznego, spełniającego przyjęte standardy przebiega dobrze zdefiniowanymi, dość szybkimi ścieżkami proceduralnymi.

 

[1] Jayashree Sood, Liposuction: Anaesthesia challenges Indian J Anaesth. 2011 May-Jun; 55(3): 220–227.

[2]  T. Agostini Wet and dry techniques for structural fat graft harvesting: histomorphometric and cell viability assessments of lipoaspirated samples Plast Reconstr Surg . 2012 Aug;130(2):331e-339e.

[3] Yuan-Wen,  Effect of suction pressures on cell yield and functionality of the adipose-derived stromal vascular fraction Plast Reconstr Aesthet Surg. 2017 Feb;70(2):257-266

[4] Vincent HivernaudPlast Reconstr Aesthet Surg 2017 Feb;70(2):248-256. Autologous fat grafting: A comparative study of four current commercial protocols