Administrator danych 

PBKM S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa (dalej jako „PBKM”) 

Dane kontaktowe 

Adres korespondencyjny (przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa) 

Inspektor Ochrony Danych  

PBKM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe: inspektor@PBKM.pl) 

Cele przetwarzania 

·       Obsługa formularza kontaktowego;

·       Odpowiedź na zadane pytanie i kontakt zainicjowany poprzez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego;

·       Ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez PBKM

Podstawa prawna przetwarzania 

·       Uzasadniony interes PBKM

Okres przechowywania danych 

·       Przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,

·       Do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych 

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PBKM: upoważnieni pracownicy i współpracownicy PBKM, podwykonawcy PBKM, m.in. podmioty świadczące usługi IT a także podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne. 

Kategorie danych 

Dane wskazane w formularzu kontaktowym, w tym dane kontaktowe

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Osobom, których dane przetwarza PBKM przysługują następujące prawa: 

·       dostępu do danych, 

·       żądania sprostowania danych osobowych, 

·       do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

·       żądania usunięcia danych osobowych, 

·       żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

·       do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,  

·       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazywanie poza EOG 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).